Pořádek dělá přátele (i v mateřské škole)

Úspěšnost člověka v profesním životě je – snad s výjimkou tvůrčích profesí – spojena s požadavkem efektivity. Efektivita uvádí do vzájemné závislosti vynaloženou energii na jedné straně a vzniklý přínos na straně druhé. Nepřímo se s požadavkem efektivity setkáváme už na úrovni mateřských škol. Vedle hlavního cíle v rozvoji osobnosti dítěte existují i cíle dílčí, bez nichž si nelze sám rozvoj představit. Jde o schopnost dětí uvědomovat si čas a prostor, ve kterém se pohybují a nějak jej – způsobem přijatelným pro dítě – naučit dítě řídit. Naučit děti rozdílu mezi prostorem společně sdíleným, prostoru patřící v té chvíli skupině a prostorem nejmenším, čistě osobním.

Právě desky a pořadače KORONA na odkládání dětských výtvorů mohou být nástrojem, jak naučit děti osobní prostor efektivně využívat. Tyto prostředky mohou být nástrojem, který může učitelkám MŠ jejich náročnou práci aspoň částečně usnadnit.

Desky a pořadače mohou být pro dítě snadnou a přirozenou pomůckou, jak dítě naučit, že:

-         Jsou věci, které mi nepatří, ty které sdílím, a ty osobní, které mi patří

-         jsou obrázky, na kterých nám záleží více a méně

-         jsou obrázky starší a novější a jejich hodnota se mění

-         o věci, na kterých nám záleží (jak obrázek, který se mi povedl) se musím starat

-         že osobní prostor není nekonečný a s některými obrázky se musím umět rozloučit

-         je možné a účelné se o své věci starat z pohledu časové perspektivy (položit obrázek, kde jsem jej dokončil, může být praktické nyní, ale již ne odpoledne, kdy ho nemohu najít)

-         věci, které jsou nějak organizovány, mohu lépe sdílet s těmi, na kterých mi záleží (jenom obrázek, který najdu, mohu ukázat odpoledne mamince).

Desky a pořadače jsou zároveň přirozeným nakročením do světa dospělých, kde se s požadavkem na snadné nacházení hledaného setkáváme prakticky trvale.

 

Ing. Kadeřávek – Marketing KORONA CZ s.r.o.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.